2
میزان خسارت به شبکه توزیع برق استان گیلان به موجب سیل شدید در این استان بیش از 6 میلیارد تومان تخمین زده شد.
ارسال دیدگاه