4
متاسفانه بدنه مدیریتی امروز ما پیر است و پیری هم در خود محافظه‌کاری و کم‌تحرکی دارد، لذا ضرورت تغییر بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی حس می‌شود و نیاز به یک انقلاب مدیریتی وجود دارد.
ارسال دیدگاه