4
مدافع چپ پارس جنوبی به خوبی موفق شده اعتماد مهدی تارتار را به خود جلب کند و در جدال با نساجی هم نمایش موفقی از خود به جا گذاشت.
ارسال دیدگاه