6
آیت الله جوادی آملی گفت: امروز مبلغان و مفسران وظیفه دارند دست به قلم شوند و سخن بگویند و به شبهات پاسخ عالمانه و مقتدرانه بدهند.
ارسال دیدگاه