4
تصاویر برداشت خرما از نخلستان‌های باغ دشت بم در کرمان را نشان می‌دهد. برداشت خرما از اواسط شهریور توسط کشاورزان از باغات بارور آغاز و تا اواخر مهر ادامه خواهد داشت
ارسال دیدگاه