4
برای خرید انواع فرنگی‌جات در میادین میوه و تره بار باید از 800 تومان تا 14 هزار تومان هزینه کرد.
ارسال دیدگاه