5
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه درآمدارزی کشور در شرایط مناسبی قرار دارد، گفت: همچنین با اقدامات انجام شده، اکنون ذخایر قابل قبولی در حوزه کالا‌های اساسی در کشور وجود دارد.
ارسال دیدگاه