4
نخستین تصاویر از فیلم سینمایی "بیوه ها" به کارگردانی "استیو مک کوئین" کارگردان مطرح فیلم "12 سال بردگی" منتشر شد.
ارسال دیدگاه