3
شجاعی کیاسری گفت: نقش روابط عمومی‌ها در جنگ رسانه‌ای کنونی که دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی به راه انداخته برای بازگرداندن اعتماد به مردم و جامعه بسیار مهم و محوری است.
ارسال دیدگاه