6
فیلم سینمایی اسلندرمن داستان موجود لاغر و قد بلند با چهره ای ترسناک است که سبب شکار و ناپدید شدن کودکان و نوجوانان است و این عمل را تا جایی انجام می دهد که اکثر کودکان یک شهر کوچک گم می شوند.
ارسال دیدگاه