5
براساس آخرین آمار منتشره از ابتدا تا ۲۰ شهریور ماه ۲ حوضه آبریز دریای خزر و فلات مرکزی شاهد بارندگی بوده اند.
ارسال دیدگاه