4
برای خرید انواع میوه در میادین میوه و تره بار باید از کیلویی 2 هزار تا 8 هزار تومان هزینه کرد.
ارسال دیدگاه