3
در تاریخ ۲ اکتبر جمال خاشفجی روزنامه نگار جنجالی آل سعود ساعت ۱۳ وارد سفارت عربستان شده است و از ۱۴:۱۵ یا ۱۴:۲۰ نامزد وی بیرون از سفارت منتظر جمال ایستاده بود و تاکنون از وی خبری نشده است.
ارسال دیدگاه