2
نشریه آمریکایی اعلام کرد که واشنگتن باید شکست در افغانستان را بپذیرد و سیاست‌هایش در این کشور را با محدودیت نقش بازنگری کند.
ارسال دیدگاه