2
سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر خود از تایید طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه روز گذشته شورای نگهبان خبر داد.
ارسال دیدگاه