2
دادگاه حقوق بشر اروپا به دنبال شکایت گروه‌های خواهان آزادی مدنی، گروه‌های حقوق بشری، روزنامه نگاران و کمپین‌های مختلف علیه شیوه‌های نظارتی و رویه‌های به اشتراک گذاری اطلاعات دولت انگلیس، برنامه نظارت جمعی این کشور را ناقض حقوق بشر اعلام کرد.
ارسال دیدگاه