4
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: مذاکرات صورت گرفته با بزرگترین و معتبرترین مرکز تست خودرو کشور اسپانیا منجر به امضاء قرارداد همکاری بین ISQI و IDIADA گردید.
ارسال دیدگاه