4
پس از پایان جلسه هیات دولت، امروز چهارشنبه وزرای شرکت کننده در جلسه به سوالات مطرح شده خبرنگاران پاسخ دادند.
ارسال دیدگاه