6
با حکم مدیرعامل و در راستای چشم‌انداز توسعه‌ای بانک ایران زمین، مدیر امور استان‌ها و مدیر امور شعب استان تهران این بانک منصوب شدند.
ارسال دیدگاه