5
به تعدادی راننده با سواری پرشیا طرح دار جهت اختیار ادارات و ارگانهای دولتی و خصوصی در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد ... نوشته استخدام راننده با سواری طرح دار جهت اختیار ادارات و ارگانها اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه