3
سرپرست سازمان لیگ والیبال اعلام کرد باشگاهها فقط تا ۲ مردادماه فرصت پرداخت بدهی های خود را دارند.
ارسال دیدگاه