3
امام حسین (ع) کلیات اسلام را عملا در کربلا به مرحله عمل آورده، مجسم کرده است ولی تجسم زنده و جاندار حقیقی و واقعی، نه تجسم بی روح، انسان وقتی درحادثه کربلا تامل می‌کند، اموری را می بیند که دچارحیرت می شود و می گوید اینها نمی‌تواند تصادفی باشد.
ارسال دیدگاه