3
با تغییر ساعات کاری هزار و ۵۰۰ مگاوات کاهش مصرف در استان‌ها شکل گرفت و با اعمال تغییر ساعت ادارات تهران، نزدیک به ۵۰۰ مگاوات دیگر بر این رقم افزوده شد که در کل حدود ۲ هزار مگاوات کاهش مصرف از تغییر ساعات ادارات دولتی حاصل شد.
ارسال دیدگاه