2
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره ویژگی‌ها دانش آموزان مدارس معارف گفت: دانش آموزان این مدارس باید از لحاظ فکری، اخلاقی، کنشی و رفتاری ویژگی‌های مد نظر این مدارس را داشته باشند.
ارسال دیدگاه