4
بانک سامان همگام با سیاست صدور یکپارچه چک، در تمام شعب بانک دسته‌چک‌های «صیاد» در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.
ارسال دیدگاه