4
ارزش ۵ ارز در حالی روند نزولی به خود گرفته که ارزش یورو علی رغم روز گذشته روند صعودی به خود گرفته است.
ارسال دیدگاه