3
مجموعه شعر "آغاز روشنایی آینه" به قلم علی موسوی گرمارودی از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده و هم اکنون در تمامی کتابخانه های کشور قابل تهیه است.
ارسال دیدگاه