64
به یک منشی خانم،۲۵ – ۳۵ سال و مجرد جهت کار در کلینیک دامپزشکی کاسپین در رشت – میدان جهاد ... نوشته استخدام منشی خانم جهت کلینیک دامپزشکی کاسپین در رشت اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه