4
امیرالمومنین حضرت علی (ع) می فرمایند: دنیا بدن‌ها را فرسوده، و آرزو‌ها را تازه می‌کند، مرگ را نزدیک و خواسته‌ها را دور و دراز می‌سازد، کسی که به آن دست یافت خسته می‌شود، و آن که به دنیا نرسید رنج می‌برد.
ارسال دیدگاه