5
مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران سید نواب حسینی منش از پذیرش خارج از نوبت تاکسی‌های سرویس مدارس در مراکز معاینه فنی خودرو خبر داد.
ارسال دیدگاه