5
تنش در روابط روسیه با غرب با توجه به گسترده تر شدن رزمایش های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در نزدیکی مرزهای روسیه و همچنین احتمال خروج آمریکا از پیمان موشک های میان برد بیش از گذشته افزایش یافته است.
ارسال دیدگاه