5
زلزله پنج ریشتری شامگاه چهارشنبه در راور این استان هیچگونه خسارتی نداشته است .
ارسال دیدگاه