4
پلیس کلرادو در تعقیب شخصی است که در هفته گذشته اقدام به دزدی از یک فروشگاه کرده است.
ارسال دیدگاه