6
به مناسبت شهادت امام هشتم(ع)، علی اردکانیان استاد دانشگاه شعری را در وصف این امام همام سروده است.
ارسال دیدگاه