4
نوربخش از افتتاح ۵۰ پروژه بیمه‌ای و درمانی در ۲۲ استان با هزینه ۲۵۰ میلیارد تومان در هفته جاری خبر داد.
ارسال دیدگاه