4
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در راستای توسعه و گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه، همسو با نیات خیرخواهانه و نوع‌دوستانه هموطنان، اقدام به تامین مالی جمعی به منظور حمایت از نیازمندان تحت عنوان طرح «همیاران مهر» کرده است.
ارسال دیدگاه