4
پس از پایان جلسه هیات دولت، وزیران با حضور در جمع خبرنگاران، به سووالات مطرح شده پاسخ دادند.
ارسال دیدگاه