6
کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم در رمضان سال ۹۷،جمعی از قاریان، حافظان وگروه های مدیحه سرایی برجسته کشور را جهت انجام فعالیت های تبلیغی وترویجی کشورهای مختلفی از سراسر جهان اعزام کرد.
ارسال دیدگاه