4
وزارت دفاع روسیه از ساقط کردن یک پهپاد وابسته به معارضان در نزدیکی پایگاه "حمیمیم" خبر داد.
ارسال دیدگاه