7
نمی‌خواهم مثل آدم‌های بی‌تفاوت زندگی کنم و به فکر اسلام و وطنم نباشم.
ارسال دیدگاه