3
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه پیرو طرح «کاهش عناوین مجرمانه» و لایحه «حبس زدایی» شاهد کاهش زندانیان تا ۴۳ درصد خواهیم بود، بیان داشت: این طرح و لایحه تقریبا آماده است و به زودی به صحن مجلس ارسال خواهد شد.
ارسال دیدگاه