11
سرپرست اورژانس کشور گفت: ۵۶نفر ازمصدومان حادثه تروریستی اهواز از بیمارستان مرخص شده اند.
ارسال دیدگاه