4
صفحات تاریخ جهان مملو از جنایت هایی است که آمریکا، انگلیس و فرانسه مرتکب آن شده‌اند؛ این کشورها در پوشش حقوق بشر، آزادی، امنیت انسانی و با شعار انسان دوستانه جنایت های فجیع را در تاریخ کشورهای جهان ثبت شده است.
ارسال دیدگاه