6
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در واکنش به سخنان رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره طرح ۵ روزه تعطیلات زمستانی گفت: به صورت مشروط با طرح ۵ روزه تعطیلات زمستانی موافقیم.
ارسال دیدگاه