7
کاخ سفید بامداد شنبه اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا و همتای فرانسوی وی درباره مسائل مختلف از جمله ایران تلفنی گفتگو کردند.
ارسال دیدگاه