3
شمار جوانان انگلیسی مصرف کننده ماری جوانا که در بیمارستان‌ها به دلیل مشکلات روانی بستری شدند در ۵ سال گذشته، ۴۵ درصد افزایش یافته است.
ارسال دیدگاه