4
معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: پیام پاسخ موشکی اخیر این است که هر کسی که بخواهد کشور ما را ناامن و یا علیه ملت ما توطئه کند و به امنیت کشورمان توجه نکند، حتماً در زمان لازم ضربه خواهد خورد
ارسال دیدگاه