3
رئیس جمهور در حکمی «ولی الله سیف» را به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب کرد.
ارسال دیدگاه