5
یکی از مسؤولان حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرد که حزبش از همه احزاب کرد برای حضور در بغداد در قالب یک هیئت یکپارچه دعوت کرده و این حزب و اتحادیه میهنی کردستان به توافق رسیدند، بر اساس یک موضعگیری مشترک با بغداد تعامل داشته باشند.
ارسال دیدگاه