13
سرپرست اورژانس کشور از ریزش دوباره تونل مترو در شهرستان قم خبر داد و گفت: این حادثه یک مجروح داشت.
ارسال دیدگاه